صندلی مدیریتی کد : F 660

بازدید : 1234   |      

پشتی ارگونومی ، مکانیزم 4 کاره ، دسته تنظیمی انتگرال ، پایه کروم

3 سال ضمانت کامل ، طبی ، استاندارد