صندلی مدیریتی کد : T 11-31

بازدید : 1529   |      

پشتی ارگونومی ، کف و پشتی مش ، مکانیزم 5 کاره ، دسته ثابت انتگرال ، پایه کروم دایکاست

3 سال ضمانت کامل ، طبی ، استاندارد ، ارگونومی