صندلی مدیریتی : T 11-41

بازدید : 1397   |      

کف فوم ، پشتی مش ، مکانیزه 5 کاره دایکاست ، دسته تنظیمی 2 حالته انتگرال ، پایه کروم دایکاست

دارای نشان اشتاندارد ملی ، طبی ، ارگونومی ، سه سال ضمانت