صندلی مدیریتی کد : T 11-61

بازدید : 1420   |      

کف فوم ، پشتی مش ، مکانیزم 5 کاره فلزی ، دسته ثابت ، پایه کروم فلزی

دارای نشان اشتاندارد ملی ، طبی ، ارگونومی ، سه سال ضمانت