مبل اداری مدل : سناتور

بازدید : 2680   |      

مبل تک نفره : 590،000 ، مبل دو نفره : 890،000 ، سه نفره : 1180000

استاندارد ، طبی ، 30 ماه ضمانت کامل