صندلی کارمندی کد : F 120

بازدید : 1641   |      

مکانیزم 3 کاره ، دسته ثابت ، پایه کروم ، رویه مش وادراتی فرم سفید