صندلی کارمندی ، کارشناسی کد : S11-51

بازدید : 1775   |      

کف و پشت فوم ، مکانیزم 5 کاره ، درسته ثابت دایکاست انتگرال ، پایه کروم فلزی

30 ماه ضمانت کامل ، استاندارد ، طبی