صندلی کارمندی ، کارشناسی کد : S3100

بازدید : 1779   |      

کف و پشت فوم ، مکانیزم 5 کاره ، دسته ثابت چوبی انتگرال ، پایه کروم فلزی