صندلی کارمندی ، کارشناسی کد : S3100

بازدید : 2018   |      

کف و پشت فوم ، مکانیزم 5 کاره ، دسته ثابت چوبی انتگرال ، پایه کروم فلزی