صندلی کارشناسی ، کارمندی کد : S 7120

بازدید : 1282   |      

کف و پشتی فوم ، مکانیزم 5 حالته سینکرون ، دسته ثابت رویه انتگرال ، پایه کروم