صندلی کارشناسی ، کارمندی کد : S 6000

بازدید : 1666   |      

پشتی طبی ، کف و پشتی فوم ، مکانیزم 5 حالته ، دسته ثابت دایکاست ، رویه چوب و انتگرال ، پایه کروم