مبل اداری مدل : دیپلمات

بازدید : 689   |      

قیمت: 3,120,000 تومان

مبل یک نفره : 760،000
مبل دو نفره : 1،140،000
مبل سه نفره : 1،520،000
تنوع در رنگ و جنس رویه

طبی ، استاندارد ، 30 ماه ضمانت