بارگیری...

صندلی مدیریتی کد : T 11-31

بازدید : 7757

دسته بندی : راحتیران


پشتی ارگونومی ، کف و پشتی مش ، مکانیزم 5 کاره ، دسته ثابت انتگرال ، پایه کروم دایکاستدر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09153140250

تلفن ثابت :   09153140250 05138400167 05138488402

محصولات مرتبط