بارگیری...

صندلی کارشناسی کد : S 1185

بازدید : 4700

دسته بندی : راحتیران


ارگونومی ، رویه کف چرم و پارچه تنفسی ،
پشتی مش ، مکانیزم 5 حالته سینکرون ، دسته تنظیمی
رویه انتگرال ، پایه کرومدرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 09153140250 05138400167 05138488402 تماس بگیرید