بارگیری...

صندلی کارشناسی کد : S 1185

بازدید : 5501

دسته بندی : راحتیران


ارگونومی ، رویه کف چرم و پارچه تنفسی ،
پشتی مش ، مکانیزم 5 حالته سینکرون ، دسته تنظیمی
رویه انتگرال ، پایه کرومدر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09153140250

تلفن ثابت :   09153140250 05138400167 05138488402