بارگیری...

صندلی کارشناسی ، کارمندی کد : S 6000

بازدید : 9024

دسته بندی : راحتیران


پشتی طبی ، کف و پشتی فوم ، مکانیزم 5 حالته ، دسته ثابت دایکاست ، رویه چوب و انتگرال ، پایه کرومدر صورت نیاز به راهنمایی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن همراه :   09153140250

تلفن ثابت :   09153140250 05138400167 05138488402